SDE

У м. Сколе відбулось біблійне дійство про Різдво Ісуса Христа [відео]

25 січня 2017
Друк E-mail
Фото Світлани СНІГУР
У місті Сколе, в районному народному домі «Бескид», городяни та їхні гості з ве­ликим бажанням подивилися глибокозмістовне, проникнуте християнською, народ­ною та національною ідеєю біблійне дійство про народження Ісуса Христа, ініціа­тором та організатором якого виступив молодий священик церкви вмч. Пантелеймо­на Юрій Хамуляк. Сам зібрав відповідний матеріал, написав сценарій... Цікаво, що Вертепна вистава на вісімдесят відсотків складалася з тексту, взятого з Євангеліє; також у ній використано давні і сучасні різдвяні колядки. Особливо зворушили сво­єю духовністю, чистотою, свіжістю, неперевершеною милозвучністю віншування, піс­ні і музика сучасної співачки, заслуженої артистки України Лесі Горової у виконан­ні сколівських аматорів.

Ось як все починалося... Зі своїми чудовими ідеями священик прийшов до директора РНД «Бескид», відмінного режисера, тала­новитого спеціаліста в сфері сценічного мистецтва Світ­лани Сличко та запропону­вав спільно з працівниками народного дому підготувати різдвяний духовний подарунок для сколівчан. Співпраця між народним домом і церквою вмч Пантелеймона (настоя­тель Володимир Борис) на­лагоджена давно,отож вона радо прийняла пропозицію отця Юрія, після чого ра­зом — церква, освіта, куль­тура — розпочали підготов­ку до свята.

— Запропоновану ідею підтримали самодіяльні ак­тори, музиканти, співаки й танцюристи РНД «Бескид». А це й не дивно, адже кіль­ка років поспіль ми спільно працюємо в напрямку духо­вного та християнського ви­ховання, — зауважувала при зустрічі Світлана Сличко. — Тож взялися до роботи. З о. Юрієм, заступником дирек­тора з господарської части­ни,керівником вокального гуртка Ларисою Данилишиною, молодим викладачем Сколівської школи мистецтв Маріанною Піхур та іншими спеціалістами протягом три­валого часу щоденно прово­дили репетиції. Отець коре­гував усю роботу щодо фо­нограм ( вів перемовини з авторкою пісень Лесею Горовою і разом підбирали мінусовки в інтернетрежимі), освітлення, кліпів, декора­цій. За копіткою працею не помітили, як прийшли Різд­вяні свята. Але, на щастя, все було готове до презен­тації вистави.

І ось святковий день на­став. Повен зал людей... Різд­вяні мелодії заполонили їх. Раптом стало тихо-тихо. Про­низливо звучать слова диктора (Михайло Ферцак): «Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе! Нехай Гос­подь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе! Не­хай Господь оберне облич­чя своє до тебе і дасть тобі мир!». В унісон сказаному звучить пісня «Пречиста Діва Мати». На сцену виходить Ісая, роль якого майстерно грає Юрій Свистун. Він по­відомляє, що «Дівиця зачала і породить сина і дасть йому ім’я Еммануїл. Це буде чу­десний порадник, сильний Бог, Отець довічний, Князь миру». В цей час на сце­ну виходить Марія (Галина Волос) й клякає на коліна. Диктор славить її: «Благо­словенна ти між жінками».

На екрані з’являються красиві хмари. Звучить піс­ня Лесі Горової «Ой веден­ня, народження». До глибини душі зворушує присутніх ді­алог Марії й Єлизавети (Ла­риса Данилишина). Маріанна Піхур ніжно і милозвуч­но виконує пісню Лесі Горової «Діва Марія».

Глибинна сутність Різд­ва ще більше відчувається, коли піднімається куліса і на сцені — шопка, ялинка, діти. Під вдячні аплодисмен­ти глядачів школярка Анастасія Волошин співає пісню «Зима».

Та на світі, окрім добра, є ще і зло. У вертепі його символізує Ірод, який хоче вбити Ісуса Христа. І все ж це йому не вдається. Про це — сценічна дія.

Ніжно, гарно, урочисто звучить «Щедрик» Миколи Леонтовича, одна з найвідоміших українських мело­дій, яка давно стала симво­лом Різдва у різних куточках планети. Та це й не дивно, бо понад сто років уже ман­друє світом. Та й в Україні популярна теж. Глядачі щиро вражені й теж співають.

Зал своїми поглядами прикутий до сцени. Разом із персонажами біблійного дійства Марією та Йосифом (Михайло Безега), які при­йшли до міста і не мають де переночувати, хвилюються. І все ж, притулок знайде­но у стайні для овець. Тут і народився маленький Ісус. Про це сповістила Вифлеємська зоря, яка яскраво за­світилася в небі і освітила Пречисту Діву з малим Ісусиком на руках. З допомо­гою світла та кліпів це було чудово відтворено на сце­ні. Глядачі відчули справ­жнє торжество. Таланови­та Ірина Диркавець непе­ревершено виконала пісню «Діва сина колихала». Ді­вчина покинула сцену, а всі ще довго були під вражен­ням її виступу. Хтось, по­рушивши тишу, мовив, що коли народився Ісус, ніхто ще не знав, що Він у своїх руках триматиме долю сві­ту і кожного з нас зокрема.

На сцені змінюються по­дії, появляються нові пер­сонажі. Всі вони виступа­ють блискуче. Майстерно відобразили біблійний сю­жет Ангел (Маріанна Піхур), Пастухи (Степан Дороше­вич, Ярослав Марочканич, Олег Варварик). Спостеріга­ючи за виступами царів (Ми­кола Мих, Юрій Свистун, Во­лодимир Лесишин), усвідом­люєш, як важливо слідувати світлу Вифлеємськї зорі та «разом з ними приносити в дар Господу свою віру і лю­бов». Дійство доповнювали та надавали йому урочистос­ті численні символи (зірка, сніп, вівці, вогонь, шопка), яскраві костюми персона­жів, які готувала костюмер Оксана Дробчак, декорації, над якими працювали бать­ко і син Яреми, озвучення звукооператора Миколи Ру­сина, кліпи методиста Оль­ги Яциник, освітлення Оле­га Гурелича. Все було на­стільки глибоко продумане, що присутні на мить уяви­лисебе учасниками біблій­ного сюжету.

За словами глядачів, спі­ваки теж подарували їм вир емоцій та почуттів, підня­ли настрій у такий доволі

не простий час. Було чима­ло чудових сольних висту­пів, які приємно здивували присутніх виконанням су­часних християнських пі­сень Лесі Горової. Багато­голосим браво вітали чудо­вий спів Юліани Хамуляк й Анелії Корягіної (Їде, їде Бог), Надії Корягіної («Бо­жий син народився»), Анастасії Диркавець («На дво­рі Різдво»), Анелії Корягі­ної (Приходімо до вертепу, щоб колядувати»); дитячий вокальний ансамбль «Дже­рельце» РНД «Бескид» (ке­рівник Лариса Данилишина). Дитячий танцювальний колектив «Водограй» (керів­ник Олександра Кінаш) ті­шив глядачів хореографіними композиціями, які мозаїкою впліталися в дійство. Коляд­ники, на чолі зі звіздарем, емоційно й піднесено коля­дували. Вони були одягне­ні в бойківські національні костюми, що складає регіо­нально краєзнавчий аспект, спрямований на виховання любові до рідного краю.

Як і завжди, шквал оплес­ків у залі супроводжував спів знаного і популярного в ра­йоні ансамблю Сколівської школи мистецтв «Тет-Квартет» (керівник і учасник Маріан­на Піхур, Наталія Бабінець, Ірина Диркавець, Надія Корягіна) за пісні «Благодат­тю Божою» та «Вже Новий рік». Дівчата виступали в ролі ангелів. З їхніх уст звучало закличне:

Співайте для Божої слави,

Хай пісня до неба ле­тить величаво,

Господь поєднав нас, дітей і дорослих,

Любов’ю своєю з небес високості...

Пастухи та царі акапельно співають коляду «Бог ся рождає». Всі присутні у залі та на сцені вторять їм. Ма­рія і Йосиф славлять Госпо­да, а Ангел (Маріанна Піхур) сповіщає про те, що «Свят­вечір відкриває двері сердеч­ним щирим віншуванням». На сцені знову вирує багате розмаїття мелодій.

Свято продовжується. Лег­ко і щиро звучить коляда. І тут, в унісон їй, велично і жваво співає пісню «Моя коляда» талановита сколівчанка, студентка Київської муніципальної естрадно-цир­кової академії Вероніка Сворень. Її спів дзвінкий, весе­лий, овіяний чарами народ­ної пісенної манери, висо­ким художнім виконанням зачарував присутніх . Зал щиро аплодує дівчині.

Всі, без винятку, артис­ти, які представляли біблій­не дійство народження Ісуса Христа та Різдвяні святку­вання, заслуговують особли­вої похвали. Такі концерти творять позитивний імідж міста, сприяють підвищен­ню духового та культурно­го рівня тих, хто виступає, і тих, хто в залі; підтриму­ють талановиту молодь та дітей, дають їм можливість розкрити себе, надихнути ін­ших тим, чим живуть, що роблять і що вміють.

Вітальну святкову про­мову виголосив настоятель храму вмч. Пантелеймона, ка­пелан Володимир Борис. А ще він подякував ініціатору свята отцю Юрію Хамуляку, директору РНД «Бескид» Світлані Сличко, її колекти­ву, всім аматорам за плідну працю задля християнського виховання дітей та молоді.

— Нині, коли наші спів­вітчизники на сході країни відстоюють її цілісність та незалежність, — промовляв парох, — ми повинні пройня­тися духом любові, молитися за них і будувати нове жит­тя у світлі християнських за­повідей і моралі. Нехай цей всемогутній дух Різдва, що витав сьогодні у залі, зали­шиться в наших серцях на­завжди.

Головний організатор різд­вяного дійства отець Юрій щиро подякував самодіяль­ним артистам за участь у за­ході, адміністрації та праців­никам районного народно­го дому за тісну співпрацю, батькам і іншим глядачам за те, що прийшли розділити радість свята:

— Найважливішим у та­їнстві Різдва є та мить, коли кожна людина знайде в сво­єму серці місце для Ісуса. Тоді Божа благодать при­йде до наших осель, а Вифлеємська зірка покаже ві­рну дорогу.

— Чудове різдвяне дій­ство, яке пощастило подиви­тися сколівчанам та нашим гостям — це взірець христи­янської, культурної, духовної співпраці, яка кілька років поспіль триває між церквою вмч. Пантелемона, народним домом, молоддю та школа­ми й гімназією. Сколівчанам запам’яталися дитяча Хрес­на дорога, творчі вечори до ювілею Андрея Шептицького, заходи, присвячені вихо­ду УГКЦ з підпілля, до Дня Збройних Сил України, Між­народного дня захисту дітей, «Літні канікули з Богом» та багато інших, у яких ініціа­торами й організаторами ви­ступали священики з церкви вмч. Пантелеймона та готу­вали їх разом з нами, — від­значає Світлана Сличко. — Участь у таких заходах сприяє духовному зростанню молоді та дітей, допомагає їм пізна­ти історію і традиції христи­янства, збагатитися духовно.

— Виступи аматорів за­палили Божу іскру в серцях глядачів, — ділиться вражен­нями методист відділу осві­ти Сколівської РДА Надія Величко. — Глибока симво­лічність пісень, сцен, коля­док, кліпів, біблійних сюже­тів несе високий виховний потенціал християнських й національних звичаїв та об­рядів, позитивно впливає на духовний світ глядачів. Вра­ження від свята якнайкращі.

Діти та їхні викладачі з Луганщини, які відпочива­ли в районі, були приємно зворушені чудовими висту­пами сколівчан:

— Ми відчули на святі присутність Бога в серцях сколівчан, те, як радість від­значення Різдва Христово­го об’єднує нас. Миттєвос­ті від дійства залишать чу­дові благодійні враження у наших серцях, які ще дов­го будуть зігрівати і одухотворювати, — зауважила виховник Анжела Євсєєва. — Відчутно, що в районі добре дбають про духовно-мораль­не та естетичне виховання. Вдячні за запрошення на таке чудове дійство.

Свято вдалося на славу. На честь аматорів і їхніх та організаторів звучали овації, як найвища міра визнання їхніх старань. Маємо надію, що в наступному році церк­ви, школи, гімназії, народ­ні доми населених пунктів району унаслідують добрий приклад сколівчан — орга­нізують вертепні дійства та різдвяні концерти й пораду­ють своїми виступами одно­сельчан на сценах місцевих народних домів. В добрий час!

Світлана СНІГУР

Теми: Сколівський деканат

Інші публікації за темою

banner

Архів
^ Догори