SDE

Священик на парафії - більше ніж священик, або Добре слово про отця Семена Чижовича

№3 (241) березень 2015 _ Ярослав ПАВЛЮХ
Друк E-mail
Архівне фото
Похорон о. Семен Чижовича
Отець Семен Чижович наро­дився у 1870 році в селі Берестяни Самбірського району. У 1948 році після закінчення духовної семіна­рії був висвячений на священи­ка греко-католицької церкви. Від 1896 по 1901 рік працював духо­вним пастирем у селах Турківсько- го і Старосамбірського районів, а з 1901 по 1902 рік правив у Ступниці Дрогобицького району. З 1902 року почав правити у церкві Святого Юрія села Лужок Долішній на Дро- гобиччині. Цей храм було побудо­вано ще у 1801 році. У 1921-1922 роках мав парафію в українській греко-католицькій церкві в Нью-Джерсі. Після повернення зі США знову правив у Лужку Долішньому.

Цей чоловік був не лише до­брим священиком, але й добрим господарем. Він мав на своєму подвір’ї кузню і столярну майстер­ню, знав ковальську, слюсарну і столярну справу. Цьому ремеслу він навчив багатьох людей із Луж­ка Долішнього, які прагнули навчи­тися. Отець Семен був кремезним чоловіком, фізично загартованим. Він добре ставився до своїх учнів, які приходили на уроки релігії, а та­кож до парохіян.

У 20-30-х роках минулого сто­ліття за ініціативою отця Чижовича у Лужку Долішньому була побу­дована українська хата-читальня. Вона стала осередком проведен­ня культурно-просвітницької робо­ти. Священик запросив зі Львова жінку-вишивальницю. Згодом за­вдяки їй вишивати і гачкувати на­вчилося багато місцевих дівчат. У 1937-1939 роках у цьому селі вчи­телював Пилип Лащук із Волині. Ініціатива запросити його належа­ла отцю Семену. Про людське око Пилип Лащук провадив заняття з різьби по дереву, при цьому згур­тував місцевих хлопців і створив через якийсь час місцевий осе­редок ОУН. Учитель Пилип Лащук керував сільським та церковним хорами. Він дружив з отцем Чижовичем. У хаті-читальні було ор­ганізовано драматичний гурток. У репертуарі аматорського колекти­ву були п’єси «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Сватання на Гончарівці» та інші.

Була, правда, у Лужку Доліш­ньому ще й інша читальня. Там збиралися москвофіли, яких не бракувало як у цьому, так і в на­вколишніх селах. Отець Чижович, як голова осередку «Просвіти», часто мав суперечки з москвофі­лами. Перемога завжди була на боці просвітян, яких очолював греко-католицький парох.

У 1934 році на подвір’ї отця Чижовича, де тепер знаходиться школа, було проведено українські фестини. Очолили проведення цього заходу діти цього свяще­ника. У цей час вони проживали і вчилися у Львові. Отець Чижович володів польською, англійською та німецькою мовами. У 1944 році німці відступали. Десятеро селян, мешканців Лужка Долішнього, було вишикувано, щоб розстріля­ти. Привезли отця Чижовича. Він, поспілкувавшись із окупантами їхньою мовою, переконав, щоб ті відпустили селян.

Упродовж тривалого часу отець Семен разом із сім’єю меш­кали у будинку, який він побуду­вав. Однак у 1947 році їх висели­ли на край села, і вони замешкали у хаті, з якої людей вивезли на Сибір. А в будинку отця й досі діє школа. Нелегкими були останні роки життя отця Чижовича. Він захворів, було тяжко пересувати­ся, боліли ноги. Щоб допомогти священикові, селяни змайстру­вали для нього дерев’яний візок. Відчуваючи приближення земного кінця, він заповів поховати його у рідному селі. У 1957 році заповіт його було виконано. Отця Семена Чижовича поховали у селі Берес­тяни на Самбірщині. Могила його знаходиться неподалік від церк­ви. У 1997 році, в день 40-ліття смерті отця, парохіяни села Лужок Долішній разом з тодішнім їхнім духовним наставником Григорієм Савчиним відвідали могилу отця Семена, відправивши панахиду і поклавши квіти.

banner

Про часопис
"Жива вода" – єпархіальна газета Самбірсько-Дрогобицької єпархії – заснована у травні 1995 року Божого. Часопис є щомісячним виданням, тираж якого складає 5800 примірників.  Із сторінок газети читач дізнається про актуальні новини церковного життя як в Україні, так і світі. Автори часопису роздумують над богословськими питаннями, діляться дослідженнями на історичну та суспільну тематики. Часопис друкує послання Глави УГКЦ та правлячого архиєрея, а також офіційні загальноцерковні та єпархіальні документи.

Редактор:
о. Михайло БУЧИНСЬКИЙ

Адреса:
вул. Трускавецька  2
м. Дрогобич, Львівська обл.
82100 Україна

Тел.: +380324453034
Ел. пошта: zvoda@sde.org.ua

^ Догори